Pædagogik

For at hjælpe og guide beboerne på Kirstinelund er den neuropædagogiske viden sammen med KRAP et grundlæggende fundament. Ud fra de 2 byggesten er der skabt en dagligdag for beboerne, der rummer struktur og forudsigelighed.

Vi arbejder i en hverdag, der er baseret på åbenhed og tryghed, som skaber grobund for gode relationer til beboerne. Det er vigtigt, at den enkelte beboer føler sig set og hørt. Derfor er det vores opgave at skabe rum og tid til at lytte og tale med beboerne. Vi får i samtalerne mulighed for at støtte, anerkende og vejlede beboerne.

Low arousal er et andet pædagogisk redskab, vi anvender. Metoden medvirker til at:
– Nedbringer graden af konflikter.
– Rammesætte en pædagogisk linje hvor personalet arbejder bevidst med betydningen af egen tænkning og strategier i relation til børn og voksne.
– Øget faglighed i håndtering af konflikt situationer og forstå hvordan de opstår.
– Anvender ikke konfronterende tilgang og reducere stress.

 

 

Klik på billedet for forstørrelse

Den enkelte beboer er hovedperson i sit eget liv. Derfor er det vigtigt at respektere de udfordringer, beboeren har, men samtidig og i samarbejde med den enkelte beboer sætte nye mål, der kan udvikle ny læring. Ny læring giver ofte større livskvalitet.
For at beboerne skal have flest succes oplevelser, arbejder vi altid i nærmeste udviklings zone.

Nysgerrighed kan være et incitament til at tilegne sig ny viden. Derfor skal vi som personale altid være opmærksomme og stimulere beboernes nysgerrighed.

Vi tilstræber at beboerne kan udvikle selvstændighed. Mennesker med PWS har ofte fysiske udfordringer. Derfor er motion en integreret del af dagligdagen på Kirstinelund. Der er et stort lyst motionsrum, og i haven er der en trampolin, aktivitetsbane og masser af plads til at bevæge sig på. Motion kan sagtens være sjovt. Når kroppen er i balance giver det flere muligheder for udvikling. Vi oplever at fysisk aktivitet og færdigheder giver et øget selvværd.