Bestyrelsen

PWS Bostedet Kirstinelund blev den 1. januar 2011 omdannet til en selvejende institution.
I den forbindelse blev der nedsat en bestyrelse.

 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som er:

 

  • Formand Maria Lily Larsen, Pædagog
  • Næstformand Anne Line Thuesen Holden, Social – special pædagog
  • Medlem Vagn Sørensen, Viceborgmester og repræsentant for Vejen kommune
  • Medlem Stefan Nielsen
  • Medlem Dorthe Dahlstrup

Der bliver afholdt 4 bestyrelsesmøder årligt.