Godkendelse

Godkendelse som Bosted samt målgruppe

Tilsynsrepport fra Styrelsen for Patientsikkerhed.: 1.1 Tilsynsrapport 2021, endelig.pdf

 

2014 blev Kirstinelund re-godkendt som selvejende institution for mennesker med Prader Willi Syndrom.

Kirstinelund er godkendt til 8 mennesker i § 107 og § 108. Endvidere har vi i 2021 fået godkendt en aflastningsplads.

På nuværende tidspunkt bor her 8 mennesker over 18 år.

Alle beboere er visiteret af deres betalingskommune.

Når en kommune henvender sig til Kirstinelund, tilbyder Kirstinelund altid et møde med sagsbehandleren. Her får vi afstemt forventningerne, og de praktiske opgaver bliver tilrettelagt.

Kirstinelund får mulighed for at orientere lidt om Prader Willi Syndromet. Da PWS hører under sjældne handicap, er det naturligt, at alle ikke ved, hvor omfattende syndromet er.

Forældrene er en vigtig brik i beboernes liv. Måske den vigtigste. Derfor får de altid mulighed for deltagelse i møderne.