Godkendelse

Godkendelse som Bosted samt målgruppe

Godkendt som døgninstitution under Lov om Social service § 107 & § 108

Botilbud

  • 107 Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det.
  • 108.Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længerevarende ophold, til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis.

Se mere i Serviceloven §107 og §108 Serviceloven (retsinformation.dk)

 

Beskrivelse af §107 og §108

Vi er en selvejende institution med plads til otte beboere med Prader Willi syndrom. (PWS) Beboerne har alle individuelle behov og udfordringer, som gør, at beboerne har behov for individuel støtte for at opretholde et liv med livskvalitet, og på baggrund af deres PWS er der sjældent udsigt til, at kunne klare sig selv i egen bolig.

Paragraf 108 i serviceloven, minder om en paragraf 107. Forskellen er, at der i paragraf 108 ikke tilbydes et midlertidigt ophold, men et varigt ophold. Paragraf 108 træder i kraft, når der er behov for mere omfattende hjælp, som er nødvendigt på daglig basis.

Uanset om der ønskes en paragraf 107 eller en paragraf 108 kan vi på Kirstinelund tilbyde det den enkelte har behov for. På Kirstinelund har vi særligt fokus på, hvordan vi i samarbejde med beboeren skaber trivsel, udvikling og livskvalitet.

Du er mere end velkommen til at høre mere om vores tilbud efter paragraf 107 og paragraf 108. Du kan ringe på tlf. 24 66 43 75.