Personalet

Christina

Christina er leder på Kirstinelund.

Karen Marie

Karen Marie er uddannet pædagog.

 

Anne Line

Anne Line er uddannet pædagog. 

Barbara

Barbara er uddannet pædagog.

Frederikke

Frederikke er ergoterapeutstuderende. 

 

Søren 

Søren er uddannet pædagog, hans arbejdsfunktion er pedel/pædagog.

 

Ole 

Ole er uddannet pædagog.

 

 

Nina

Nina er uddannet Social- og sundhedsassistent.

Majbrit

Majbrit er serviceassistent.

Jørgen

Pedelmedarbejder 

For at give beboerne en hverdag der rummer livskvalitet, tryghed og udvikling, er der en personalegruppe med en bred kompetence vifte. Derfor er det også vigtigt, at vi hele tiden er opdateret med den nyeste viden, der relaterer til arbejdsområdet. Efter at der er flyttet unge ind på Kirstinelund har der været arbejdet hen mod større viden på børne/ungeområdet.