Personalet

Barbara

Barbara er leder på Kirstinelund

 

Karen Marie

Karen Marie er uddannet pædagog

 

Berit

Berit er uddannet pædagog

 

Anne Line

Anne Line er uddannet pædagog

Frederikke

Frederikke er uddannet ergoterapeut

 

Søren 

Søren er uddannet pædagog, hans arbejdsfunktion er pedel/pædagog

 

Ole

Ole er uddannet pædagog

 

 

Nina

Nina er uddannet Social- og sundhedsassistent

Jørgen

Pedelmedarbejder 

Vikar

Vi bruger faste vikar med pædagogisk faglige uddannelse.

Allan

Uddannet pædagog

Anne Mette

Uddannet pædagog 

For at give beboerne en hverdag der rummer livskvalitet, tryghed og udvikling, er der en personalegruppe med en bred kompetence vifte. Derfor er det også vigtigt, at vi hele tiden er opdateret med den nyeste viden, der relaterer til arbejdsområdet. Efter at der er flyttet unge ind på Kirstinelund har der været arbejdet hen mod større viden på børne/ungeområdet.