Afgrænsning af tilbud

Tilbuddet indeholder hjælp og guidning, så beboerne kan klare de udfordringer, hverdagen byder på, når man som beboer er bærer af PWS. Håndtering af mad, motion og medicin indtag og andre sundhedsrelaterede opgaver varetages af personalet.

Skolen

Kirstinelunds tilbud rummer ikke skolegang. Pt. har Kirstinelund ingen børn, som har behov for skolegang. Hvis behovet opstår, har Kirstinelund et tæt samarbejde med det kommunale special undervisningscenter.

Skolen ligger 12 km. fra Kirstinelund. Skolens personale har erfaring med mennesker, der har PWS. Køreturen tager 20 min. 

Kørslen arrangeres af skolen.

Beskæftigelse

Kirstinelund rummer ikke et beskæftigelses tilbud.

Seks beboere arbejder på den kommunale beskæftigelse Lille Veum. Beboerne er tilknyttet henholdsvis et tekstil-værksted og et træ-hold. Kørslen fra Kirstinelund til beskæftigelsen tager cirka 20 minutter. Kirstinelund har i mange år haft et samarbejde med Lille Veum.

En af vores beboere er tilknyttet Enghaven Dyre – og naturpark. Kørslen hertil er cirka 10 minutter.

En anden beboer er tilknyttet Glad Zoo i Lintrup, som også tilbyder et STU forløb i Esbjerg. . Undervisningen er skemalagt og tilpasset den unges behov og ønsker. Kørslen er cirka 25 minutter.

Kørslen arrangeres af beskæftigelsen.