Afgrænsning af tilbud

Tilbuddet indeholder hjælp og guidning, så beboerne kan klare de udfordringer, hverdagen byder på, når man som beboer er bærer af PWS. Håndtering af mad, motion og medicin indtag og andre sundhedsrelaterede opgaver varetages af personalet.

Beskæftigelse

Kirstinelund rummer ikke et beskæftigelses tilbud.

Seks beboere arbejder på den kommunale beskæftigelse Lille Veum. Beboerne er tilknyttet henholdsvis et tekstil-værksted, et træ-hold og et mediehold. Kørslen fra Kirstinelund til beskæftigelsen tager cirka 20 minutter. Kirstinelund har et godt samarbejde med nedenstående beskæftigelser. 

En af vores beboere er tilknyttet Enghaven Dyre – og naturpark. Kørslen hertil er cirka 10 minutter.

En anden beboer er tilknyttet dagtilbudscentret, Kærren. Kærren ligger 6,0 km fra Kirstinelund.

Kørslen arrangeres af beskæftigelsen.