Visitering

Alle beboere på Kirstinelund er visiteret. Ved opstart af samarbejdet etableres et uformelt møde med borgeren, forældre og sagsbehandlere. Derefter planlægges et møde hvor der er en forventningsafstemning fra kommunen, borgeren, forældrene og Kirstinelund.